Huishoudhulp met Dienstencheques

Nr. 1 in België

COVID-19

laatste update 11 mei 2020 (in het blauw)

Informatie voor onze huishoudhulpen

Sinds 4 mei hebben onze kantoren  hun activiteiten geleidelijk hervat in functie van de persoonlijke situatie van elk van onze huishoudhulpen en klanten. Domestic Services heeft aan een veilige heropstart gewerkt, onder andere met de bevoorrading van al het nodige beschermingsmateriaal.

 

Graag geven we antwoord op de vragen die je je kan stellen :

 

Over welk beschermingsmateriaal zal ik beschikken wanneer ik mijn werk hervat ?

Je zal beschikken over een beschermingskit die bestaat uit mondmaskers, handschoenen en een flesje hydroalcoholische gel. Wij lichten in deze video toe hoe je dit veiligheidsmateriaal dient te gebruiken. 

Heb ik nog een inkomen indien ik mijn werk niet volledig kan hervatten ?

Van zolang je het werk niet volledig hebt kunnen hervatten, zal je voorlopig een loon blijven krijgen via het systeem van werkloosheid door overmacht. Je zal dus een vervangingsloon krijgen gebaseerd op de prestaties die je gewoonlijk levert volgens je contract. Gewoonlijk bedraagt dit 65% van je gemiddeld maandloon maar met het coronavirus werd dit verheven naar 70%. Bovenop deze werkloosheidsuitkering zal je een supplement van 5,63 euro per dag ontvangen, ten laste van de RVA.

Je kan gedetailleerde informatie vinden op de officiële site van de RVA: https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t2

Moet ik iets doen om dat vervangingsloon te bekomen ?

In dit speciaal geval van overmacht en vanaf 18 maart 2020 heb je het formulier C3.2A-TIJDELIJKE WERKLOOSHEID niet meer nodig. Deze controlekaart werd afgeschaft.

Bovendien:

- moet  je niets doen:

 • indien je reeds tijdelijk werkloos bent geweest bij Domestic Services in de loop van de 3 laatste jaren en dat sindsdien het aantal werkuren per week aangeduid in je contract niet werd gewijzigd.

- moet je het formulier C3.2.-WERKNEMER-CORONA online invullen op de website van je uitbetalingsinstelling of dit aanvragen bij je syndicaat:

 • indien het de eerste keer is dat je tijdelijk werkloos bent bij Domestic Services
 • indien je sinds meer dan 3 jaar niet meer tijdelijk werkloos bent geweest bij Domestic Services
 • indien, sinds je laatste tijdelijke werkloosheid bij Domestic Services, het aantal werkuren per week aangeduid in je contract werd gewijzigd.
 • indien het de 1ste keer is dat je tijdelijk werkloos bent sinds je 65 bent
 • indien je van adres of rekeningnummer bent veranderd

In ieder geval raden wij je aan om bij je uitbetalingsinstelling na te gaan of je het formulier C3.2.-WERKNEMER-CORONA dient in te vullen gezien jouw persoonlijke situatie.

Je hoeft het formulier C3.2 slechts 1 keer in te dienen voor de gehele periode. Je vervangingsinkomen loopt immers door van zolang je het werk niet volledig hebt kunnen hervatten.   

Wanneer zal ik mijn vakantiegeld 2020 krijgen?

Ten gevolge van de sanitaire crisis zullen de huishoudhulpen die in de dienstencheque-sector werken hun vakantiegeld eerder ontvangen, nl. in de maand mei. Meer info.

Is mijn kantoor nog bereikbaar ?

Ja, onze kantoren blijven ter beschikking om op je vragen te antwoorden, bij voorkeur per email. Vanaf 4 mei kan je ons ook telefonisch bereiken.

Mag ik nog naar het kantoor komen ?

Het uitdelen van het beschermingsmateriaal zal op afspraak gebeuren in het kantoor. De social distancing-maatregelen zullen hierbij nageleefd worden.

Je mag eveneens naar het kantoor komen om je planning of papieren dienstencheques die je van je klanten kreeg in de brievenbus te steken. 

Wij wensen je veel moed in deze moeilijke tijd en zullen sowieso met je in contact blijven.

Neem goed zorg voor jezelf en je naasten. Hartelijk dank voor je begrip en vlotte medewerking !

 

laatste update 11 mei 2020 (in het blauw)

Informatie voor onze klanten

Sinds 4 mei hebben onze kantoren hun activiteiten geleidelijk hervat in functie van de persoonlijke situatie van elk van onze huishoudhulpen en klanten. Domestic Services heeft aan een veilige heropstart gewerkt, onder andere met de bevoorrading van al het nodige beschermingsmateriaal.

Onze strijkateliers zijn terug open sinds maandag 11 mei (ook voor het klein naaiwerk). Wij werken mits naleving van de beschermingsmaatregelen en onthalen u met respect voor de sociale afstandsregels.

Wanneer zal mijn huishoudhulp terug bij mij komen werken ?

Indien u gecontacteerd werd met het voorstel dat uw huishoudhulp zijn/haar diensten bij u thuis hervat, wil dit zeggen dat de persoonlijke situatie van uw huishoudhulp dit toelaat. Hierna werd in onderlinge overeenstemming met u een beslissing genomen in functie van uw persoonlijke situatie.  

Indien uw huishoudhulp, om redenen buiten haar wil, voorlopig niet terug kan gaan werken, houden wij u uiteraard op de hoogte van zodra ze het werk kan hervatten. Indien u ondertussen een vervanging wenst, zullen wij u een alternatief bieden afhankelijk van de beschikbaarheid van onze huishoudhulpen.

Welke maatregelen moet ik naleven indien mijn huishoudhulp bij mij thuis haar werk hervat ?

Wij vragen u de volgende maatregelen strikt na te leven:

 • Hou steeds 1,5 m afstand van elkaar. Indien mogelijk zal de huishoudhulp alleen in een ruimte werken.
 • Verlucht de ruimten goed vóór en na de komst van uw huishoudhulp.
 • Zorg ervoor dat de huishoudhulp zich regelmatig de handen kan wassen
 • Stel voldoende papieren zakdoeken of propere handdoeken ter beschikking
 • Verwittig ons dadelijk als u ziek bent, als u symptomen ervaart of als u in contact bent met een besmet persoon.

Voor verder informatie vragen wij u onze "Preventiefiche" ter attentie van de klanten raad te plegen.

Over welk beschermingsmateriaal zal u huishoudhulp beschikken wanneer zij/hij het werk hervat ?

Uw huishoudhulp zal beschikken over een beschermingskit die bestaat uit mondmaskers, handschoenen en een flesje hydroalcoholische gel. Wij lichten in deze video toe hoe dit veiligheidsmateriaal te gebruiken. 

Welk is de geldigheidsduur van mijn  dienstencheques?

Dit hangt af van de regio waar u woont. Gelet op de huidige omstandigheden ten gevolge van de recente COVID-19 uitbraak, hebben bepaalde regio’s echter beslist om de geldigheid van de dienstencheques te verlengen op volgende manier:

Kan ik nog steeds contact opnemen met mijn Domestic Services kantoor?

Ja, onze kantoren blijven ter beschikking om jullie vragen te beantwoorden, uitsluitend via email.

Wat gebeurt er concreet met mijn huishoudhulp?

Uw huishoudhulp heeft recht op een vervangingsinkomenvan zolang zij/hij het werk niet volledig heeft kunnen hervatten.

 

Wij stellen alles in het werk voor een geleidelijke en veilige heropstart en danken u voor uw begrip, uw medewerking en uw steun.

Word klant
eender waar in België

Ik zoek een huishoudhulp

Word huishoudster,
eender waar in België

Ik zoek een job