Huishoudhulp met Dienstencheques

Nr. 1 in België

COVID-19

laatste update 30 juli

Informatie voor onze huishoudhulpen

Sinds 4 mei hebben onze kantoren hun activiteiten hervat in functie van de persoonlijke situatie van elk van onze huishoudhulpen en klanten. Domestic Services heeft aan een veilige heropstart gewerkt, onder andere:

 • met de bevoorrading van al het nodige beschermingsmateriaal (bekijk deze video over hoe je dit veiligheidsmateriaal moet gebruiken) 
   
 • door strikte preventie- en afstandsvoorschriften uit te werken die je gemeld werden in een document dat je hebt ondertekend bij jouw werkhervatting.

Vergeet niet dat je alle gezondheidsvoorschriften moet blijven naleven wanneer je gaat werken en dat je langs kan komen op kantoor als je meer beschermingsmateriaal nodig hebt.

Zoals je weet, worden er geregeld nieuwe overheidsmaatregelen getroffen in functie van de evolutie van de gezondheidstoestand.

Graag geven we antwoord op de vragen die je je kan stellen :

In deze vakantieperiode: wat moet ik doen wanneer ik terugkom uit het buitenland ?

Elk land of regio wordt tegenwoordig onderworpen aan een kleurcode (groen, oranje, rood). Bij terugkeer uit bepaalde zones zijn er dus voorzorgsmaatregelen na te leven. Je kan de dagelijks up-to-date gehouden lijst van de landen of regio’s per kleurcode raadplegen op https://diplomatie.belgium.be/nl )

Wij vragen je ons te verwittigen als je uit een land of regio terugkeert met oranje of rode code.

 • Als je terugkeert uit een land met RODE code, ga dan niet naar je werkplaats. Verwittig je kantoor en vraag aan je huisarts een QUARANTAINE ATTEST (geen medisch attest). Je zal getest worden en je zal thuis moeten blijven volgens de aanbevelingen van de arts.
   
 • Als je terugkeert uit een land met ORANJE code, vragen we je de aanbevelingen van de Buitenlandse Zaken te volgen.
   

Onze klanten hebben dezelfde aanwijzingen gekregen en moeten ons inlichten wanneer ze zich naar risico-zones verplaatsen.

Vanaf 29 juli en voor 4 weken wordt de “sociale bubbel” tot 5 personen beperkt bovenop je gezin. Heeft dit een invloed op mijn werk ?

Neen, dit verandert niets voor je werk want die 5 personen zijn mensen bovenop uw gezin met wie je dus nauwe contacten mag hebben, contacten waarvoor de veiligheidsafstand niet altijd moet worden gerespecteerd.  Als huishoudhulp behoor je dus NIET tot die groep van 5 personen vermits er gevraagd wordt dat de veiligheids- en afstandsvoorschriften nageleefd worden bij elke dienstverlening.

Heb ik nog een inkomen als ik niet bij bepaalde klanten kan gaan werken ?

Als je bij bepaalde klanten niet kan gaan werken omwille van de gezondheidstoestand, zal je voor die niet-gepresteerde uren een loon blijven krijgen via het systeem van werkloosheid door overmacht (dit systeem werd tot 31 augustus verlengd). Je zal dus een vervangingsloon krijgen gebaseerd op de prestaties die je gewoonlijk levert volgens je contract. Gewoonlijk bedraagt dit 65% van je gemiddeld maandloon maar met het coronavirus werd dit verheven naar 70%.

Je kan gedetailleerde informatie vinden op de officiële site van de RVA: https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t2

Is mijn kantoor nog bereikbaar ?

Ja, onze kantoren blijven ter beschikking om op je vragen te antwoorden, bij voorkeur per email maar ook telefonisch.

Mag ik nog naar het kantoor komen ?

Ja, je mag naar het kantoor komen. (Het uitdelen van het beschermingsmateriaal  gebeurt in het kantoor). De social distancing-maatregelen zullen hierbij nageleefd worden en het dragen van een mondmasker is verplicht.

Je mag eveneens je planning of papieren dienstencheques die je van je klanten kreeg in de brievenbus te steken. 

 

Het spreekt voor zich dat, in deze tijden van onzekerheid, het uiterst belangrijk is dat wij op uw vlotte samenwerking kunnen rekenen en wij danken u hiervoor bij voorbaat.

Blijf goed zorg dragen voor jezelf en je naasten !

 

laatste update 30 juli 2020

Informatie voor onze klanten

Sinds 4 mei hebben onze kantoren hun activiteiten hervat in functie van de persoonlijke situatie van elk van onze huishoudhulpen en klanten. Domestic Services heeft aan een veilige heropstart gewerkt, onder andere met de bevoorrading van al het nodige beschermingsmateriaal.

Zoals je weet, worden er geregeld nieuwe overheidsmaatregelen getroffen in functie van de evolutie van de gezondheidstoestand.

In deze vakantieperiode: wat moet ik doen wanneer ik terugkom uit het buitenland ?

Elk land of regio wordt tegenwoordig onderworpen aan een kleurcode (groen, oranje, rood). Bij terugkeer uit bepaalde zones zijn er dus voorzorgsmaatregelen of verplichtingen na te leven. (raadpleeg de dagelijks up-to-date gehouden lijst van de landen of regio’s per kleurcode op https://diplomatie.belgium.be/nl )

Bij gevolg vragen wij u ons te verwittigen indien u terugkeert uit een land of regio met oranje of rode code. In functie van de zone en van de geldende regelgeving op het moment dat u terugkeert, zullen de prestaties van uw huishoudhulp voor een bepaalde periode opgeschort moeten worden.

Ook ons personeel heeft dezelfde voorschriften gekregen en is verplicht ons te verwittigen bij verplaatsingen in risicozones.

Vanaf 29 juli en voor 4 weken wordt de “sociale bubbel” tot 5 personen beperkt bovenop je gezin. Heeft dit een invloed op de komst van mijn huishoudhulp ?

Neen, dat verandert niets omdat die 5 personen mensen zijn bovenop uw gezin met wie u dus nauwe contacten mag hebben, contacten waarvoor de veiligheidsafstand niet altijd moet worden gerespecteerd. Uw huishoudhulp behoort je dus NIET tot die groep van 5 personen vermits er gevraagd wordt dat de veiligheids- en afstandsvoorschriften nageleefd worden bij elke dienstverlening.

Hierbij willen wij u eraan herinneren dat ons personeel over al het nodige materiaal beschikt en zich geregeld kan bevoorraden indien nodig.

 

Welke maatregelen moet ik naleven wanneer mijn huishoudhulp bij mij thuis komt werken ?

De voorzorgsmaatregelen blijven van toepassing bij elke prestatie.
Wij herinneren u eraan de volgende maatregelen strikt na te leven:

 • Hou steeds 1,5 m afstand van elkaar. Indien mogelijk zal de huishoudhulp alleen in een ruimte werken.
 • Verlucht de ruimten goed vóór en na de komst van uw huishoudhulp.
 • Zorg ervoor dat de huishoudhulp zich regelmatig de handen kan wassen
 • Stel voldoende papieren zakdoeken of propere handdoeken ter beschikking
 • Verwittig ons dadelijk als u ziek bent, als u symptomen ervaart of als u in contact bent met een besmet persoon.

Voor verder informatie vragen wij u onze "Preventiefiche" ter attentie van de klanten raad te plegen.

Over welk beschermingsmateriaal beschikt u huishoudhulp wanneer zij/hij komt werken ?

Uw huishoudhulp beschikt over een beschermingskit die bestaat uit mondmaskers, handschoenen en een flesje hydroalcoholische gel. Wij lichten in deze video toe hoe dit veiligheidsmateriaal te gebruiken. 

Welk is de geldigheidsduur van mijn  dienstencheques?

Dit hangt af van de regio waar u woont. Gelet op de huidige omstandigheden ten gevolge van de recente COVID-19 uitbraak, hebben bepaalde regio’s echter beslist om de geldigheid van de dienstencheques te verlengen op volgende manier:

Kan ik nog steeds contact opnemen met mijn Domestic Services kantoor?

Ja, onze kantoren staan ter beschikking om u te dienen en om jullie vragen te beantwoorden, liefst via email of telefoon. Als u zich toch naar het kantoor begeeft, zijn de afstandsregels van toepassing alsook het dragen van een mondmasker.

Wat gebeurt er concreet met mijn huishoudhulp indien haar persoonlijke situatie of die van haar/zijn klant haar/hem niet toelaat te werken ?

Uw huishoudhulp heeft recht op een vervangingsinkomen indien zij/hij het werk niet volledig kan uitvoeren.

 

Het spreekt voor zich dat, in deze tijden van onzekerheid, het uiterst belangrijk is dat wij op uw vlotte samenwerking kunnen rekenen en wij danken u hiervoor bij voorbaat.

Blijf goed zorg dragen voor jezelf en je naasten !

Word klant
eender waar in België

Ik zoek een huishoudhulp

Word huishoudster,
eender waar in België

Ik zoek een job