Huishoudhulp met Dienstencheques

Nr. 1 in België

COVID-19

laatste update 19 april 2021 (wijzigingen in het blauw)

Informatie voor onze huishoudhulpen

Zoals je weet treft het Overlegcomité geregeld nieuwe maatregelen in functie van de evolutie van de verspreiding van het coronavirus.  Wij volgen deze maatregelen zeer nauw op.

Momenteel heeft de dienstencheque-sector de goedkeuring van de regering en de regio’s gekregen om haar activiteiten verder te zetten. De huishoudhulpen mogen hun werk aan huis blijven uitvoeren mits naleving van de veiligheidsmaatregelen:

 • Het dragen van een mondmasker is verplicht wanneer de afstandsvoorschriften (1,5 m) niet gerespecteerd kunnen worden.
 • Was regelmatig uw handen met zeep.
 • Vermijd fysieke contacten (zoals handen schudden of kussen).
 • Verwittigen in geval van ziekte, ervaring van symptomen van het coronavirus of contact met een besmet persoon.

Vergeet niet dat je langs kan komen op kantoor als je meer beschermingsmateriaal nodig hebt.

Graag geven we antwoord op de vragen die je je kan stellen :

Corona-virus: wanneer moet ik in quarantaine of isolatie ?

Je moet in quarantaine, nl. 10 dagen in je huis blijven in volgende gevallen:

 • zodra je je ziek voelt, maar nog geen positieve coronatest hebt afgelegd
 • wanneer je een hoog-risico contact had met een persoon die corona heeft, bevestigd door een positieve test. Je bent een hoog-risico contact als je langer dan 15 minuten bij elkaar was op minder dan 1,5 meter afstand en zonder allebei correct een mondmasker te dragen.
 • wanneer je langer dan 48u in het buitenland was en je na het invullen van het Passagier Lokalisatie Formulier (PLF) een sms krijgt

  Die duur kan worden ingekort tot minimum zeven dagen op voorwaarde van een negatief test die ten vroegste werd afgenomen zeven dagen na de blootstelling. Je kan de volledig procedure vinden op https://www.info-coronavirus.be/nl/quarantaine-isolatie/

Je moet in isolatie:

wnneer je positief test op het coronavirus. De isolatie duurt minstens 10 dagen. Verlaat je huis pas na 10 dagen:

 • Als je al minstens 3 dagen geen koorts meer hebt
 • Als je geen respiratoire problemen meer hebt (benauwdheid, problemen met ademhaling).

Indien je je in één van deze situaties bevindt, vragen wij je zo snel mogelijk je kantoor te verwittigen en een quarantainecertificaat te bezorgen.

Voor de volledige procedure omtrent quarantaine en isolatie en het bekomen van een quarantainecertificaat: raadpleeg de officiële site https://www.info-coronavirus.be/nl/quarantaine-isolatie/

Indien een klant in quarantaine of isolatie is, mag ik dan bij hem gaan werken?

Indien een klant in quarantaine of besmet is met COVID-19 mag je NIET gaan werken bij deze klant.

Als je bij aankomst vaststelt dat de klant:

 • in quarantaine is of besmet is met COVID-19.
 • OF de verplichte maatregelen van sociale afstand niet volgt of het mondmasker niet draagt.

dien je onmiddellijk je kantoorverantwoordelijke hiervan op de hoogte te brengen en mag je de werkpost verlaten. De verantwoordelijke zal dan de klant contacteren.

Mag ik naar het buitenland ?

Om de import van nieuwe virusvarianten tegen te gaan, worden de verplaatsingen voor recreatief-toeristische doeleinden van en naar België ten stelligste afgeraden. Volg steeds de maatregelen die van toepassing zijn in het land van bestemming en de maatregelen bij je terugkeer naar België.

Indien jij dus, huishoudhulp bij Domestic Services, toch een verplaatsing naar het buitenland verrichtte, moet je in quarantaine  gaan na deze reis (zie uitleg hierboven). Wij vragen we je om ons snel te verwittigen omdat wij je klanten op de hoogte moeten houden. Je zal hiervoor verlof zonder wedde of betaald verlof moeten nemen. De RVA heeft immers beslist GEEN uitkering voor tijdelijke werkloosheid te verlenen in dit geval. 

Onze klanten hebben dezelfde aanwijzingen gekregen en moeten ons inlichten wanneer ze zich naar risico-zones verplaatsen.

De “sociale bubbel” voor het nauw contact werd teruggebracht tot één enkele persoon. Heeft dit een invloed op mijn werk ?

Neen, dit verandert niets voor je werk want die persoon is iemand bovenop je gezin met wie je dus nauwe contacten mag hebben, nl. contacten waarvoor de veiligheidsafstand niet altijd moet worden gerespecteerd.  Als huishoudhulp behoor je dus NIET tot die bubbel vermits er gevraagd wordt dat de veiligheids- en afstandsvoorschriften nageleefd worden bij elke dienstverlening.

Heb ik nog een inkomen als ik niet bij bepaalde klanten kan gaan werken ?

Als je bij bepaalde klanten niet kan gaan werken omwille van de gezondheidstoestand (en onder bepaalde voorwaarden), zal je voor die niet-gepresteerde uren een loon blijven krijgen via het systeem van werkloosheid door overmacht. Je zal dus een vervangingsloon krijgen gebaseerd op de prestaties die je gewoonlijk levert volgens je contract. Gewoonlijk bedraagt dit 65% van je gemiddeld maandloon maar met het coronavirus werd dit verheven naar 70%.

Je kan gedetailleerde informatie vinden op de officiële site van de RVA: https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t2

Is mijn kantoor nog bereikbaar ?

Ja, onze kantoren blijven ter beschikking om op je vragen te antwoorden, bij voorkeur per email maar ook telefonisch.

Mag ik nog naar het kantoor komen ?

Ja, je mag naar het kantoor komen. (Het uitdelen van het beschermingsmateriaal  gebeurt in het kantoor). De social distancing-maatregelen zullen hierbij nageleefd worden en het dragen van een mondmasker is verplicht.

Je mag eveneens je planning of papieren dienstencheques die je van je klanten kreeg in de brievenbus te steken. 

 

Het spreekt voor zich dat het uiterst belangrijk is dat wij op uw vlotte samenwerking kunnen rekenen en wij danken u hiervoor bij voorbaat.

Blijf goed zorg dragen voor jezelf en je naasten !

 

laatste update 19 april 2021 (wijzigingen in het blauw)

Informatie voor onze klanten

Zoals u weet treft het Overlegcomité geregeld nieuwe maatregelen in functie van de evolutie van de verspreiding van het coronavirus.  Wij volgen deze maatregelen zeer nauw op.

Momenteel heeft de dienstencheque-sector de machtiging van de federale en regionale overheden gekregen om hun activiteiten verder te zetten. De huishoudhulpen mogen hun werk aan huis blijven uitvoeren mits naleving van de veiligheidsmaatregelen.

Gezien de huidige situatie is het onontbeerlijk dat éénieder zijn rol speelt om de gezondheid van ons allen te vrijwaren.

Van in het begin van deze gezondheidscrisis hebben wij de nodige voorzorgen genomen zodat de maatregelen strikt opgevolgd zouden worden door onze huishoudhulpen op de werkvloer:

 • Wij vragen hen het veiligheidsmateriaal te dragen dat ze ter beschikking krijgen.
 • Ons personeel is verplicht een mondmasker te dragen wanneer de afstandsvoorschriften (1,5 m) niet gerespecteerd kunnen worden.
 • Ons personeel is verplicht ons dadelijk te verwittigen in geval van ziekte, ervaring van symptomen van het coronavirus of contact met een besmet persoon. Indien dit het geval zou zijn, bent u reeds op de hoogte gebracht en werden de prestaties van uw huishoudhulp  geannuleerd.

Als klant hebt u ook een belangrijke rol:

 • Verwittig dadelijk uw kantoor bij ervaring van symptomen ziekte of quarantaine.
 • Verlucht de ruimten goed vóór de komst van uw huishoudhulp en tijdens de uitvoering van haar werk.
 • Zorg ervoor dat de huishoudhulp zich regelmatig de handen kan wassen en over een propere handdoek kan beschikken.
 • Vermijd het contact met uw huishoudhulp terwijl het werk wordt uitgevoerd. Indien mogelijk zal de huishoudhulp alleen in een ruimte werken. Indien dit niet kan, moet u steeds 1,5 m afstand van elkaar houden.
 • Gebruik bij voorkeur elektronische dienstencheques. Indien u nog papieren dienstencheques gebruikt, vragen wij u deze op voorhand klaar te maken.

Voor verder informatie vragen wij u onze "Preventiefiche" ter attentie van de klanten raad te plegen.

Graag geven we nog verder antwoord op de vragen die u zich kan stellen :

Corona-virus: wanneer moet ik in quarantaine of isolatie ?

Je moet in quarantaine, nl. 10 dagen thuisblijven in volgende gevallen :

 • zodra je je ziek voelt, maar nog geen positieve coronatest hebt afgelegd
 • wanneer je een hoog-risico contact had met een persoon die corona heeft, bevestigd door een positieve test. Je bent een hoog-risico contact als je langer dan 15 minuten bij elkaar was op minder dan 1,5 meter afstand en zonder allebei correct een mondmasker te dragen.
 • wanneer je langer dan 48u in het buitenland was en je na het invullen van het Passagier Lokalisatie Formulier (PLF) een sms krijgt

  Die duur kan worden ingekort tot minimum zeven dagen op voorwaarde van een negatief test die ten vroegste werd afgenomen zeven dagen na de blootstelling. Je kan de volledig procedure vinden op https://www.info-coronavirus.be/nl/quarantaine-isolatie/

Je moet in isolatie:

wanneer je positief test op het coronavirus. De isolatie duurt minstens 10 dagen. Verlaat je huis pas na 10 dagen:

 • Als je al minstens 3 dagen geen koorts meer hebt
 • Als je geen respiratoire problemen meer hebt (benauwdheid, problemen met ademhaling).

Voor de volledige procedure omtrent quarantaine en isolatie: raadpleeg de officiële site https://www.info-coronavirus.be/nl/quarantaine-isolatie/

Indien je je in één van deze situaties bevindt, vragen wij je zo snel mogelijk je kantoor te verwittigen omdat de prestaties van uw huishoudhulp opgeschort zullen moeten worden.

Indien de huishoudhulp bij aankomst vaststelt dat:

 • u in quarantaine of ziek bent door COVID-19.
 • OF u de verplichte maatregelen van sociale afstand niet volgt of het masker niet draagt.

is zij/hij verplicht de kantoorverantwoordelijke te contacteren en mag zij de prestatie stopzetten. De verantwoordelijke zal u in dit geval contacteren.

Wat moet ik doen indien ik naar het buitenland ga ?

Om de import van nieuwe virusvarianten tegen te gaan, worden de verplaatsingen voor recreatief-toeristische doeleinden van en naar België ten stelligste afgeraden. Volg steeds de maatregelen die van toepassing zijn in het land van bestemming en de maatregelen bij je terugkeer naar België.

Indien u, klant van Domestic Services, toch een verplaatsing naar het buitenland verrichtte, moet u in quarantaine  gaan na deze reis (zie uitleg hierboven). Wij vragen u om uw kantoor zo snel mogelijk (idealiter 2 weken vóór uw terugkeer) te verwittigen omdat de prestaties van uw huishoudhulp tijdens uw quarantaine opgeschort zullen moeten worden. 

Ook ons personeel heeft dezelfde voorschriften gekregen en is verplicht ons te verwittigen bij verplaatsingen in risicozones.

De “sociale bubbel” voor het nauw contact werd teruggebracht tot één enkele persoon. Heeft dit een invloed op de komst van mijn huishoudhulp ?

Neen, dat verandert niets want die persoon is iemand bovenop uw gezin met wie u dus nauwe contacten mag hebben, nl. contacten waarvoor de veiligheidsafstand niet altijd moet worden gerespecteerd. Uw huishoudhulp behoort dus NIET tot die bubbel vermits er gevraagd wordt dat de veiligheids- en afstandsvoorschriften nageleefd worden bij elke dienstverlening.

Hierbij willen wij u eraan herinneren dat ons personeel over al het nodige materiaal beschikt en zich geregeld kan bevoorraden indien nodig.

 

Over welk beschermingsmateriaal beschikt u huishoudhulp wanneer zij/hij komt werken ?

Uw huishoudhulp beschikt over een beschermingskit die bestaat uit mondmaskers, handschoenen en een flesje hydroalcoholische gel.

Kan ik nog steeds contact opnemen met mijn Domestic Services kantoor?

Ja, onze kantoren staan ter beschikking om u te dienen en om jullie vragen te beantwoorden, liefst via email of telefoon. Als u zich toch naar het kantoor begeeft, zijn de afstandsregels van toepassing alsook het dragen van een mondmasker.

Wat gebeurt er concreet met mijn huishoudhulp indien haar persoonlijke situatie of die van haar/zijn klant haar/hem niet toelaat te werken ?

Uw huishoudhulp heeft recht op een vervangingsinkomen indien zij/hij het werk niet volledig kan uitvoeren.

 

Het spreekt voor zich dat het uiterst belangrijk is dat wij op uw vlotte samenwerking kunnen rekenen en wij danken u hiervoor bij voorbaat.

Blijf goed zorg dragen voor jezelf en je naasten !

Word klant
eender waar in België

Ik zoek een huishoudhulp

Word huishoudster,
eender waar in België

Ik zoek een job