Huishoudhulp
met Dienstencheques

Nr. 1 in Belgiƫ

De Dienstencheque: Wat is dat precies?

De federale regering heeft het dienstencheque-systeem in het leven geroepen om bijkomende jobs te creëren in de sector van de buurtdiensten alsook om zwartwerk te bestrijden en om aan individuele, persoonlijke en familiale behoeften tegemoet te komen.

Sinds 2004 kan dus elke particuliere gebruiker die gedomicilieerd is in België, huishoudelijke hulp betalen, volledig conform met de wet en tegen een zeer toegankelijke prijs, dankzij gedeeltelijke financiering door de overheid.

OPGELET: Sinds 1 januari 2016 zijn de 3 Gewesten operationeel bevoegd voor de uitgifte van dienstencheques. Sodexo blijft de unieke uitgever van de dienstencheques maar naar gelang de regio waar uw officiële verblijfplaats gelegen is (zoals vermeld in het rijksregister), volgen er kleine wijzigingen, o.a. wat betreft het rekeningnummer van Sodexo. De inlichtingen hieronder zijn up to date maar u kan ook deze link volgen: http://www.dienstencheques2016.be/

Hoeveel kost dat?

De dienstencheque is een betaalbewijs uitgegeven door de firma Sodexo.
Elke privé-persoon heeft het recht jaarlijks 500 cheques aan te kopen.
Momenteel kost deze cheque 9 € voor de eerste 400 aangekochte dienstencheques en 10 € voor de volgende 100 dienstencheques.
Eén cheque komt overeen met één uur huishoudelijke hulp.
U geniet van een belastingaftrek in functie van de regio waar u woont:

  • Vlaanderen : belastingvermindering van 2,70 € voor de eerste 155 aangekochte dienstencheques per persoon. Dit wil zeggen dat in werkelijkheid een dienstencheque van 9 € u na belastingvermindering slechts 6,30 € kost.
  • Brussels Hoofdstedelijk Gewest : belastingvermindering van 1,35 € voor de eerste 155 aangekochte dienstencheques per persoon. Een dienstencheque van 9 € kost in werkelijkheid slechts 7,65 € na belastingvermindering.
  • Wallonië : belastingvermindering van 0,90 € voor de eerste 150 aangekochte dienstencheques per persoon. Een dienstencheque van 9 € kost in werkelijkheid 8,10 € na belastingvermindering.

Wanneer U samenwoont of gehuwd bent, kan U op beide namen dienstencheques aankopen en aldus 1000 dienstencheques bestellen. U geniet dan van een  belastingaftrek voor de 310 eerste dienstencheques (Vlaanderen et Brussel) / voor de 300 eerste dienstencheques (Wallonië). (Onder gezin wordt verstaan: "alle personen die volgens het attest van gezinssamenstelling uit het bevolkingsregister ingeschreven zijn op hetzelfde adres".)

Domestic Services: erkende dienstencheque-onderneming

De diensten die U met dienstencheques kunt betalen mogen enkel uitgevoerd worden door werknemers in dienst van ondernemingen die officieel erkend zijn in het kader van het dienstencheque-systeem. Met haar groot aantal kantoren, beantwoordt Domestic Services aan uw behoeften als erkende dienstencheque-onderneming, waar U ook woont in België.

De werknemer wordt uitbetaald volgens de huidige wettelijke barema’s en heeft dus recht op een volwaardig loon.

Meer informatie?

Voor nog meer gedetailleerde inlichtingen kan U de volgende sites bezoeken:

Word klant
eender waar in Belgiƫ

Ik zoek een huishoudhulp