Huishoudhulp met Dienstencheques

Nr. 1 in België

De dienstencheque:
wat is dat?

De federale regering heeft het dienstencheque-systeem in het leven geroepen om bijkomende jobs te creëren in de sector van de buurtdiensten alsook om zwartwerk te bestrijden en om aan individuele, persoonlijke en familiale behoeften tegemoet te komen.

Sinds 2004 kan dus elke particuliere gebruiker die gedomicilieerd is in België, huishoudelijke hulp betalen, volledig conform met de wet en tegen een zeer toegankelijke prijs, dankzij gedeeltelijke financiering door de overheid.

Hoeveel kost dat?

De dienstencheque is een betaalbewijs uitgegeven door de firma Sodexo.
Elke privé-persoon heeft het recht jaarlijks 500 cheques aan te kopen.
Momenteel kost deze cheque 9 € voor de eerste 400 aangekochte dienstencheques en 10 € voor de volgende 100 dienstencheques.
Eén cheque komt overeen met één uur huishoudelijke hulp.

Elk jaar ontvangt u in maart een fiscaal attest van Sodexo. Dat moet u bij uw belastingaangifte voegen. U geniet immers van een korting via de personenbelasting naar gelang de regio waar uw officiële verblijfplaats gelegen is (zoals vermeld in het rijksregister):

Vlaanderen : belastingvermindering van 1,80 € voor de 167 eerst aangekochte dienstencheques per persoon. Een dienstencheque van 9 € kost u dan nog 7,20 € na fiscale aftrek.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest : belastingvermindering van 1,35 € voor de 163 eerst aangekochte dienstencheques per persoon. Een dienstencheque van 9 € kost u slechts 7,65 € na fiscale aftrek.

Wallonië : belastingvermindering van 0,90 € voor de 150 eerst aangekochte dienstencheques per persoon. Een dienstencheque van 9 € kost in werkelijkheid 8,10 € na fiscale aftrek.

Domestic Services: erkende dienstencheque-onderneming

De diensten die U met dienstencheques kunt betalen mogen enkel uitgevoerd worden door werknemers in dienst van ondernemingen die officieel erkend zijn in het kader van het dienstencheque-systeem. Met haar groot aantal kantoren, beantwoordt Domestic Services aan uw behoeften als erkende dienstencheque-onderneming, waar U ook woont in België.

De werknemer wordt uitbetaald volgens de huidige wettelijke barema’s en heeft dus recht op een volwaardig loon.

De dienstencheque: <br>wat is dat?

Ik zoek een huishoudhulp

Wanneer U samenwoont of gehuwd bent,

kan U op beide namen dienstencheques aankopen en aldus 1000 dienstencheques bestellen. U geniet dan van een  belastingaftrek voor de 310 eerste dienstencheques (Vlaanderen et Brussel) / voor de 300 eerste dienstencheques (Wallonië).

(Onder gezin wordt verstaan: "alle personen die volgens het attest van gezinssamenstelling uit het bevolkingsregister ingeschreven zijn op hetzelfde adres".)

Meer informatie?

Voor nog meer gedetailleerde inlichtingen kan U de volgende sites bezoeken:

 

Word klant
eender waar in België

Ik zoek een huishoudhulp

Word huishoudhulp (M/V/X),
eender waar in België

Ik zoek een job