Huishoudhulp
met Dienstencheques

Nr. 1 in België

Voordelen voor werknemers

Ik zoek een huishoudhulp

  • Als huishoudhulp in het kader van het dienstencheque-systeem, tekent U een arbeidsovereenkomst conform met de wet en hebt U recht op een loon volgens de officiële barema’s van de betrokken sector.
  • Deze arbeidsovereenkomst geeft recht op verlofdagen, verlofgeld, ziekte- en invaliditeitsverzekering, arbeidsongevallenverzekering, enz.
  • Deze verrichte arbeid telt mee voor de berekening van uw pensioen.
  • In geval van ziekte of bevalling neemt uw mutualiteit een deel van uw loon op zich.
  • Domestic Services draagt bij in uw verplaatsingskosten.
  • U hebt recht op een eindejaarspremie.
  • Wij organiseren een vlotte planning wat uren en werkplaatsen betreft.

Word klant
eender waar in België

Ik zoek een huishoudhulp