Huishoudhulp met Dienstencheques

Nr. 1 in België

FAQ


Veel gesteld vragen

1 - Waar kan ik dienstencheques bestellen?

2. Hoeveel kost een dienstencheque?

3. Wie kan van dienstencheques gebruik maken en voor welke diensten?

4. Welke diensten kunnen niet vergoed worden met dienstencheques?

5. Zal steeds dezelfde huishoudhulp bij mij thuis komen?

6. Wanneer moet ik mijn dienstencheques bestellen?

7. Hoelang blijven deze dienstencheques geldig?

8. Wat doe ik met dienstencheques die ik niet meer zal gebruiken of die bijna vervallen zijn?

9. Mijn papieren dienstencheques zijn verloren / gestolen / niet toegekomen / bevatten foute vermeldingen. Wat moet ik doen?

10 - Hoe een poetshulp vinden?

 

1.  Waar kan ik dienstencheques bestellen?

De dienstencheques worden aangekocht bij de firma Sodexo. Hiervoor moet U zich eerst (gratis) inschrijven door het on-line inschrijvingsformulier of het papieren formulier van Sodexo in te vullen. Deze formulieren verschillen in functie van de regio waar u woont : zie Hoe inschrijven?  Zie daarna Hoe koop ik dienstencheques?

Sodexo en Domestic Services zijn twee verschillende bedrijven. Sodexo houdt zich enkel bezig met het bezorgen van dienstencheques terwijl Domestic Services het contract en de planning van de huishoudhulpen beheert.

-----------------  Terug naar de vragen
 

2. Hoeveel kost een dienstencheque?

Elke privé-persoon heeft het recht jaarlijks 500 cheques aan te kopen.

Momenteel kost deze cheque 9 € voor de eerste 400 aangekochte dienstencheques en 10 € voor de volgende 100 dienstencheques.

Een dienstencheque geldt voor 1 uur huishoudelijke hulp.

U geniet van een belastingaftrek in functie van de regio waar u woont:
Vlaanderen : belastingvermindering van 1,80 € voor de eerste 167 aangekochte dienstencheques per persoon. Dit wil zeggen dat in werkelijkheid een dienstencheque van 9 € u na belastingvermindering slechts 7,20 € kost.
Brussels Hoofdstedelijk Gewest : belastingvermindering van 1,35 € voor de eerste 163 aangekochte dienstencheques per persoon. Een dienstencheque van 9 € kost in werkelijkheid slechts 7,65 € na belastingvermindering.
Wallonië : belastingvermindering van 0,90 € voor de eerste 150 aangekochte dienstencheques per persoon. Een dienstencheque van 9 € kost in werkelijkheid 8,10 € na belastingvermindering.

-----------------  Terug naar de vragen
 

3. Wie kan van dienstencheques gebruik maken en voor welke diensten?

Elke particulier die woonachtig is in België. Bedrijven en verenigingen kunnen dus geen dienstencheques bestellen. Deze kunnen trouwens enkel gebruikt worden voor hulp in uw privé-woning: schoonmaak van de woning, wassen en strijken, naaiwerkjes, boodschappen, bereiden van maaltijden.

Strijkdiensten kunnen ook buitenshuis plaatsvinden, in de daarvoor voorziene strijkateliers.

-----------------  Terug naar de vragen
 

4. Welke diensten kunnen niet vergoed worden met dienstencheques?

Het onderhoud van tuinen, baby-sitting, het verzorgen van dieren en hun woonplekken, het onderhoud van gemeenschappelijke traphallen alsook van beroepslokalen (zoals winkels, bureauruimtes, dokterspraktijken), het lappen van ramen in onaangepaste omstandigheden (met gevaar voor vallen),...

-----------------  Terug naar de vragen
 

5. Zal steeds dezelfde huishoudhulp bij mij thuis komen?

Indien U tevreden bent over de huishoudhulp die wij voor U hebben uitgekozen, zal steeds deze persoon bij U aan huis komen. Indien uw huishoudhulp ziek of in verlof is, dan kan Domestic Services, indien U dit wenst, U een tijdelijke vervanging aanbieden.

-----------------  Terug naar de vragen
 

6. Wanneer moet ik mijn dienstencheques bestellen?

Van zodra Domestic Services voor U een huishoudhulp heeft gevonden.

-----------------  Terug naar de vragen
 

7. Hoelang blijven deze dienstencheques geldig?

Dit hangt af van de regio waar u woont:

  • Vlaanderen: 12 maanden
  • Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 6 maanden
  • Wallonië: 8 maanden

Dit betekent dat de cheques mogen gebruikt, terugbetaald of uitgewisseld worden tijdens deze periode. Op elke papieren dienstencheque staat de vervaldatum vermeld en voor elektronische dienstencheques kan u deze datum nagaan in uw beveiligde Gebruiker Zone.

-----------------  Terug naar de vragen
 

8. Wat doe ik met dienstencheques die ik niet meer zal gebruiken of die bijna vervallen zijn?

Elke niet-gebruikte dienstencheque kan vóór zijn vervaldatum in aanmerking komen voor terugbetaling of omruiling tegen nieuwe cheques.

Deze verrichting is gratis, zowel voor de terugbetaling als voor de omruiling van papieren of electronische dienstencheques. Vul het gepaste formulier op de website van Sodexo in, in functie van de regio waar u woont:

- Vlaanderen

- Brussels Hoofdstedelijk Gewest

- Wallonië

-----------------  Terug naar de vragen
 

9. Mijn papieren dienstencheques zijn verloren / gestolen / niet toegekomen / bevatten foute vermeldingen. Wat moet ik doen?

Voor alle gelijkaardige problemen dient u het gepaste formulier op de website van Sodexo in te vullen, in functie van de regio waar u woont:

- Vlaanderen

- Brussels Hoofdstedelijk Gewest

- Wallonië

-----------------  Terug naar de vragen

11. Hoeveel dienstencheques kan ik bestellen?

12. Wat is het maximale bedrag dat ik per jaar fiscaal mag aftrekken?

13. Hoe kan ik voorkomen dat ik zonder dienstencheques val?

14. Kan ik mijn dienstencheques aan familie of vrienden weggeven?

15. Hoelang moet ik wachten vooraleer een huishoudhulp bij mij kan beginnen werken?

16. Hoe zit het met de verzekeringen?

17. Ik heb momenteel een poetsman of poetsvrouw in dienst waar ik tevreden over ben. Zou ik kunnen genieten van het Dienstencheque-systeem en tegelijk mijn huidige poetshulp behouden?

18. Wat mag een poetshulp met dienstencheques doen ?

19. Hoe een huishoudhulp aangeven ?

 

11. Hoeveel dienstencheques kan ik bestellen?

Bij iedere storting moet U een minimum van 10 dienstencheques bestellen (behalve voor de elektronische cheques in Wallonië: u kan ze per stuk aankopen). U mag er ook 12, 26, 50 of meer bestellen, dat heeft geen belang. U mag maximum 500 dienstencheques per persoon, per jaar bestellen. Voor bepaalde categorieën personen werd deze limiet opgetrokken tot 2000 dienstencheques per kalenderjaar.

Wanneer U samenwoont of gehuwd bent, kan U op beide namen dienstencheques aankopen en aldus 1000 dienstencheques bestellen. Het gebruik van dienstencheques wordt wel beperkt tot 1000 dienstencheques per gezin. (Onder gezin wordt verstaan: "alle personen die volgens het attest van gezinssamenstelling uit het bevolkingsregister ingeschreven zijn op hetzelfde adres".)

-----------------  Terug naar de vragen
 

12. Wat is het maximale bedrag dat ik per jaar fiscaal mag aftrekken?

Zelfs al kan u zich jaarlijks 500 dienstencheques aanschaffen, zal u slechts op een beperkt aantal dienstencheques een belastingaftrek genieten en dit naar gelang de regio waar u woont:

Vlaanderen : belastingvermindering van 1,80 € voor de eerste 167 aangekochte dienstencheques per persoon. Dit wil zeggen dat in werkelijkheid een dienstencheque van 9 € u na belastingvermindering slechts 7,20 € kost.
Brussels Hoofdstedelijk Gewest : belastingvermindering van 1,35 € voor de eerste 163 aangekochte dienstencheques per persoon. Een dienstencheque van 9 € kost in werkelijkheid slechts 7,65 € na belastingvermindering.
Wallonië : belastingvermindering van 0,90 € voor de eerste 150 aangekochte dienstencheques per persoon. Een dienstencheque van 9 € kost in werkelijkheid 8,10 € na belastingvermindering.

Elk jaar ontvangt u in maart een fiscaal attest van Sodexo. Dat moet u bij uw belastingaangifte voegen. Als u elektronische dienstencheques gebruikt, is dit attest is ook beschikbaar in uw beveiligde Gebruiker Zone. Bovendien zijn de gegevens van uw fiscaal attest automatisch vooringevuld in uw belastingaangifte.

Een goede raad

Wanneer u samenwoont of gehuwd bent, kan ook uw partner van het zelfde voordeel genieten. Door U beiden in te schrijven bij Sodexo en dienstencheques aan te kopen, zal uw gezin jaarlijks het dubbel in mindering kunnen brengen. Ook kan U dan een totaal van 1000 dienstencheques bestellen! (1000 is dan wel het maximum aantal per "gezin": zie vraag 11)

-----------------  Terug naar de vragen
 

13. Hoe kan ik voorkomen dat ik zonder dienstencheques val?

Wenst u regelmatig een vaste hoeveelheid dienstencheques te ontvangen, dan raden wij u aan een doorlopende opdracht te geven aan uw bank. Uw betalingen zullen automatisch verricht worden en uw dienstencheques zullen met regelmatige tussenpozen toekomen zonder dat U zich zorgen hoeft te maken.

-----------------  Terug naar de vragen
 

14. Kan ik mijn dienstencheques aan familie of vrienden weggeven?

Neen, de dienstencheques staan op naam van de aanvrager.

  • De papieren dienstencheques kunnen enkel worden gebruikt door de persoon wiens contactgegevens vermeld staan op de dienstencheque.
     
  • U mag enkel de elektronische dienstencheques gebruiken van uw eigen elektronische portefeuille.

-----------------  Terug naar de vragen
 

15. Hoelang moet ik wachten vooraleer een huishoudhulp bij mij kan beginnen werken?

Dit hangt van verscheidene factoren af: de beschikbaarheid van huishoudhulpen in uw regio, de door U gevraagde dagen en frequentie, de nabijheid van openbaar vervoer,…

Sommige kantoren (zie beschrijving per kantoor) beschikken over een aantal mobiele ploegen die met een wagen van Domestic Services tot bij U rijden.

-----------------  Terug naar de vragen
 

16. Hoe zit het met de verzekeringen?

Bij een arbeidsongeval of ziekte van uw huishoudhulp t.g.v. het bij U gepresteerde werk, bent U gewoon gedekt. (Arbeidsongevallenverzekering)

De eventuele schade veroorzaakt door uw huishoudhulp wordt vergoed door de Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering van Domestic Services. (Een franchise is van toepassing voor ongevallen in het kader van BA.)

-----------------  Terug naar de vragen
 

17. Ik heb momenteel een poetsman of poetsvrouw in dienst waar ik tevreden over ben. Zou ik kunnen genieten van het Dienstencheque-systeem en tegelijk mijn huidige poetshulp behouden?

Geen probleem! Iedereen kan zich bij Domestic Services aanmelden als huishoudhulp. De overschakeling naar het legale statuut van de dienstencheques is zowel in uw voordeel als in het voordeel van uw huishoudhulp.

Vul het inschrijvingsformulier voor Klanten in of neem contact op met het dichtstbijzijnde kantoor voor verdere inlichtingen.

-----------------  Terug naar de vragen

Word klant
eender waar in België

Ik zoek een huishoudhulp

Word huishoudhulp (M/V/X),
eender waar in België

Ik zoek een job